Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026

woensdag 27 maart 2024

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:56 - 00:00:57 - Willy van Dinther
  00:27:57 - 00:30:41 - Lucien van Riswijk
 2. 2

  00:30:36 - 00:30:41 - Lucien van Riswijk
  00:30:41 - 00:31:52 - Anita van Loon
  00:31:52 - 00:32:21 - Lucien van Riswijk
  00:32:21 - 00:33:24 - Anita van Loon
  00:33:24 - 00:34:05 - Lucien van Riswijk
  00:34:05 - 00:35:31 - Anita van Loon
  00:35:31 - 00:35:50 - Lucien van Riswijk
  00:35:50 - 00:35:51 - Anita van Loon
  00:35:51 - 00:36:21 - Lucien van Riswijk
  00:36:22 - 00:36:24 - Jojanneke de Nooij
  00:36:24 - 00:36:25 - Lucien van Riswijk
  00:36:27 - 00:36:30 - Peter Vos
  00:36:30 - 00:36:32 - Lucien van Riswijk
  00:36:32 - 00:36:34 - Micha van Aken
  00:36:35 - 00:36:37 - Eric Vernes
  00:36:38 - 00:36:40 - Lucien van Riswijk
  00:36:41 - 00:36:42 - Huub Meijer
  00:36:43 - 00:36:45 - Lotte van der Velden
  00:36:46 - 00:36:48 - Nanne van Dellen
  00:36:49 - 00:36:51 - Ben van Bindsbergen
  00:36:53 - 00:36:55 - Nathani Niebuur-Sluiter
  00:36:56 - 00:36:58 - Tjeerd Boekhorst
  00:37:05 - 00:37:50 - Lucien van Riswijk
 3. 2.a

  Nb.
  De voorzitter heeft de raad gevraagd wie er voor of tegen de behandeling van agendapunt 7a zijn. De stemming is gegaan over het wel of niet behandelen van het onderwerp "Verbeterplan doelgroepenvervoer".


  Voor behandeling van het onderwerp waren de fracties van Lokaal Belang, PvdA, D66, GroenLinks en VVD (13), dus tegen het ordevoorstel
  Tegen behandeling van het onderwerp waren de fracties van WijZZ, SP, Sociaal Zevenaar, Lijst 11 en het CDA (12), dus voor het ordevoorstel. Hiermee is het ordevoorstel verworpen.

  Stemuitslag

  voor 48%
  tegen 52%
  voor
  CDA (3), Lijst 11 (2), Sociaal Zevenaar (2), SP (1), WijZZ (4)
  tegen
  D66 (2), GroenLinks (2), Lokaal Belang (3), PvdA (3), VVD (3)
 4. 3

  00:37:27 - 00:37:50 - Lucien van Riswijk
 5. 4

  00:37:32 - 00:37:50 - Lucien van Riswijk
  00:37:50 - 00:38:42 - Koen Godschalk
  00:38:43 - 00:39:03 - Lucien van Riswijk
  00:39:03 - 00:40:52 - Huub Meijer
  00:40:53 - 00:41:08 - Lucien van Riswijk
 6. 4.a

  00:40:57 - 00:41:08 - Lucien van Riswijk
 7. 4.b

  00:41:00 - 00:41:08 - Lucien van Riswijk
 8. 5

  De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording gesteld inzake de Internationale Vrouwendag.

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Internationale Vrouwendag
  00:41:03 - 00:41:08 - Lucien van Riswijk
  00:41:08 - 00:42:12 - Britte van Die
  00:42:12 - 00:42:16 - Lucien van Riswijk
  00:42:16 - 00:42:58 - Stef Bijl
  00:43:00 - 00:43:07 - Lucien van Riswijk
  00:43:07 - 00:43:38 - Joke Koenen
  00:43:40 - 00:43:43 - Lucien van Riswijk
  00:43:44 - 00:43:50 - Stef Bijl
  00:43:51 - 00:44:30 - Lucien van Riswijk
 9. 6

  00:43:59 - 00:44:30 - Lucien van Riswijk
 10. 6.a

  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het deelnemen aan de financiële herplaatsingsgarantie voor 30 flexwoningen ten behoeve van de doelgroepen starters, statushouders en spoedzoekers op de locatie Reisenakker.


  Portefeuillehouder: Aad van Orden

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst 11 (2), Lokaal Belang (3), PvdA (3), Sociaal Zevenaar (2), SP (1), VVD (4), WijZZ (4)
  00:44:00 - 00:44:30 - Lucien van Riswijk
 11. 6.b

  De raad wordt voorgesteld:
  1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsbesluit en geen zienswijze in te dienen over de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg;
  2. Het college toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde Ontwerpbesluit 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg, voor zover geen van de deelnemende gemeenten een zienswijze kenbaar maakt dat leidt tot wijziging van het ontwerp wijzigingsbesluit.


  Portefeuillehouder: Arthur Boone

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst 11 (2), Lokaal Belang (3), PvdA (3), Sociaal Zevenaar (2), SP (1), VVD (4), WijZZ (4)
  00:44:09 - 00:44:30 - Lucien van Riswijk
 12. 7

  00:44:16 - 00:44:30 - Lucien van Riswijk
 13. 7.a

  De raad wordt voorgesteld voor de uitvoering van het verbeterplan doelgroepenvervoer 2024-2025 de volgende budgetten beschikbaar te stellen:
  - een incidenteel budget van € 100.000,- voor het inhuren van een projectleider;
  - een budget van € 40.000,- voor het in 2024 aanstellen van een Wmo-vervoersconsulent;
  - vanaf 2025 een structureel budget van € 60.000,- voor een Wmo-vervoersconsulent;
  - een budget van € 35.000,- voor het in 2024 inzetten van maatregelen;
  - vanaf 2025 een structureel budget van € 65.000,- voor het inzetten van maatregelen.


  Portefeuillehouder: Stef Bijl


  De fractie WijZZ heeft technische vragen gesteld die inmiddels zijn beantwoord.


  Er heeft een hoofdelijke stemming plaatsgevonden.

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  D66 (2), GroenLinks (2), Lokaal Belang (3), PvdA (3), VVD (4)
  tegen
  CDA (3), Lijst 11 (2), Sociaal Zevenaar (2), SP (1), WijZZ (4)

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Verbeterplan doelgroepenvervoer
  00:44:21 - 00:44:30 - Lucien van Riswijk
  00:44:30 - 00:46:12 - Lotte van der Velden
  00:46:13 - 00:46:23 - Lucien van Riswijk
  00:46:26 - 00:48:03 - Guido Ariessen
  00:48:04 - 00:48:12 - Lucien van Riswijk
  00:48:12 - 00:50:41 - Maaike Jansen
  00:50:42 - 00:50:47 - Lucien van Riswijk
  00:50:48 - 00:53:38 - Ben van Bindsbergen
  00:53:38 - 00:53:45 - Lucien van Riswijk
  00:53:45 - 00:58:39 - Anita van Loon
  00:58:40 - 00:58:46 - Lucien van Riswijk
  00:58:46 - 01:01:46 - Pascal de Winkel
  01:01:48 - 01:01:53 - Lucien van Riswijk
  01:01:55 - 01:02:18 - Micha van Aken
  01:02:18 - 01:02:21 - Lucien van Riswijk
  01:02:21 - 01:02:22 - Micha van Aken
  01:02:22 - 01:03:11 - Lotte van der Velden
  01:03:12 - 01:03:14 - Lucien van Riswijk
  01:03:15 - 01:04:17 - Micha van Aken
  01:04:17 - 01:04:22 - Lucien van Riswijk
  01:04:22 - 01:05:23 - Jojanneke de Nooij
  01:05:23 - 01:05:27 - Lucien van Riswijk
  01:05:28 - 01:06:46 - Jelle Hugen
  01:06:47 - 01:06:50 - Lucien van Riswijk
  01:06:51 - 01:07:12 - Ben van Bindsbergen
  01:07:12 - 01:07:13 - Lucien van Riswijk
  01:07:13 - 01:07:37 - Jelle Hugen
  01:07:37 - 01:08:00 - Lucien van Riswijk
  01:08:00 - 01:10:49 - Stef Bijl
  01:10:49 - 01:10:51 - Lucien van Riswijk
  01:10:51 - 01:11:31 - Huub Meijer
  01:11:31 - 01:11:32 - Lucien van Riswijk
  01:11:33 - 01:15:23 - Stef Bijl
  01:15:25 - 01:15:41 - Lucien van Riswijk
  01:15:42 - 01:16:46 - Lotte van der Velden
  01:16:47 - 01:17:04 - Lucien van Riswijk
  01:17:05 - 01:17:15 - Nanne van Dellen
  01:17:15 - 01:18:13 - Lucien van Riswijk
  01:18:13 - 01:18:15 - Inge van Dijk
  01:18:15 - 01:18:16 - Harry Staring
  01:18:17 - 01:18:18 - Inge van Dijk
  01:18:18 - 01:18:20 - Glen Stokman
  01:18:20 - 01:18:22 - Inge van Dijk
  01:18:22 - 01:18:23 - Lotte van der Velden
  01:18:23 - 01:18:25 - Inge van Dijk
  01:18:26 - 01:18:27 - Eric Vernes
  01:18:27 - 01:18:28 - Inge van Dijk
  01:18:28 - 01:18:30 - Peter Vos
  01:18:30 - 01:18:31 - Inge van Dijk
  01:18:31 - 01:18:32 - Pascal de Winkel
  01:18:35 - 01:18:40 - Hans Winters
  01:18:40 - 01:18:41 - Inge van Dijk
  01:18:41 - 01:18:42 - Hans Winters
  01:18:42 - 01:18:44 - Micha van Aken
  01:18:44 - 01:18:45 - Inge van Dijk
  01:18:45 - 01:18:47 - Guido Ariessen
  01:18:47 - 01:18:48 - Inge van Dijk
  01:18:48 - 01:18:49 - Ben van Bindsbergen
  01:18:49 - 01:18:50 - Hans Winters
  01:18:50 - 01:18:51 - Inge van Dijk
  01:18:51 - 01:18:53 - Hans Winters
  01:18:53 - 01:18:54 - Inge van Dijk
  01:18:54 - 01:18:55 - Britte van Die
  01:18:55 - 01:18:56 - Hans Winters
  01:18:56 - 01:18:57 - Inge van Dijk
  01:18:57 - 01:18:58 - Hans Winters
  01:18:58 - 01:18:59 - Willy van Dinther
  01:18:59 - 01:19:00 - Inge van Dijk
  01:19:00 - 01:19:01 - Inge van Dijk
  01:19:01 - 01:19:02 - Hans Winters
  01:19:02 - 01:19:08 - Nanne van Dellen
  01:19:08 - 01:19:21 - Inge van Dijk
  01:19:21 - 01:19:22 - Hans Winters
  01:19:22 - 01:19:25 - Inge van Dijk
  01:19:25 - 01:19:27 - Hans Winters
  01:19:27 - 01:19:28 - Nanne van Dellen
  01:19:28 - 01:19:30 - Hans Winters
  01:19:30 - 01:19:32 - Inge van Dijk
  01:19:32 - 01:19:33 - Hans Winters
  01:19:33 - 01:19:35 - Frank Evers
  01:19:35 - 01:19:36 - Inge van Dijk
  01:19:36 - 01:19:37 - Hans Winters
  01:19:37 - 01:19:39 - Koen Godschalk
  01:19:39 - 01:19:40 - Inge van Dijk
  01:19:40 - 01:19:41 - Jelle Hugen
  01:19:41 - 01:19:42 - Hans Winters
  01:19:42 - 01:19:43 - Inge van Dijk
  01:19:43 - 01:19:44 - Maaike Jansen
  01:19:44 - 01:19:45 - Hans Winters
  01:19:45 - 01:19:46 - Joke Koenen
  01:19:46 - 01:19:48 - Joke Koenen
  01:19:48 - 01:19:49 - Inge van Dijk
  01:19:49 - 01:19:50 - Hans Winters
  01:19:50 - 01:19:51 - Anita van Loon
  01:19:51 - 01:19:52 - Inge van Dijk
  01:19:52 - 01:19:53 - Hans Winters
  01:19:53 - 01:19:54 - Berend Metz
  01:19:54 - 01:19:55 - Hans Winters
  01:19:55 - 01:19:56 - Inge van Dijk
  01:19:56 - 01:19:57 - Hans Winters
  01:19:57 - 01:19:58 - Huub Meijer
  01:19:58 - 01:19:59 - Hans Winters
  01:19:59 - 01:20:01 - Inge van Dijk
  01:20:01 - 01:20:03 - Nathani Niebuur-Sluiter
  01:20:03 - 01:20:04 - Inge van Dijk
  01:20:04 - 01:20:05 - Inge van Dijk
  01:20:05 - 01:20:07 - Jojanneke de Nooij
  01:20:07 - 01:20:08 - Inge van Dijk
  01:20:08 - 01:20:09 - Peter Pollmann
  01:20:09 - 01:20:11 - Hans Winters
  01:20:11 - 01:20:14 - Inge van Dijk
  01:20:14 - 01:20:17 - Dorien Riswick-Keultjes
  01:20:17 - 01:20:28 - Hans Winters
  01:20:31 - 01:20:46 - Lucien van Riswijk
  01:20:46 - 01:21:35 - Nanne van Dellen
  01:21:36 - 01:21:50 - Lucien van Riswijk
 14. 8

  Er is door de fracties WijZZ en Lokaal Belang een motie vreemd ingediend over een gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen.

  Moties

  Titel
  Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  01:21:43 - 01:21:50 - Lucien van Riswijk
  01:21:52 - 01:22:38 - Nanne van Dellen
  01:22:39 - 01:22:50 - Lucien van Riswijk
  01:22:50 - 01:22:59 - Peter Pollmann
  01:22:59 - 01:23:01 - Lucien van Riswijk
  01:23:03 - 01:23:14 - Nanne van Dellen
  01:23:15 - 01:24:09 - Lucien van Riswijk
  01:24:09 - 01:25:50 - Tjeerd Boekhorst
  01:25:50 - 01:26:06 - Lucien van Riswijk
  01:26:06 - 01:26:38 - Lotte van der Velden
  01:26:38 - 01:26:42 - Lucien van Riswijk
  01:26:43 - 01:27:22 - Peter Vos
  01:27:22 - 01:27:29 - Lucien van Riswijk
  01:27:30 - 01:28:05 - Berend Metz
  01:28:05 - 01:28:07 - Lucien van Riswijk
  01:28:08 - 01:29:19 - Ben van Bindsbergen
  01:29:19 - 01:29:24 - Lucien van Riswijk
  01:29:24 - 01:30:29 - Jojanneke de Nooij
  01:30:30 - 01:32:56 - Lucien van Riswijk
 15. 9

  De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 februari jl. vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (2), Lijst 11 (2), Lokaal Belang (3), PvdA (3), Sociaal Zevenaar (2), SP (1), VVD (4), WijZZ (4)
  01:31:59 - 01:32:56 - Lucien van Riswijk
 16. 10

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  24-407 Handhavingsverslag toezicht en handhaving 2023 en Uitvoeringsprogramma VTH 2024
  24-408 BusinessPark 7Poort II - kennisgeving aanvullende overeenkomst bij aankoopovereenkomst
  24-409 Buurtrealisatieplan tussen gemeente Zevenaar en Liander voor het verzwaren van het laag- en middenspanningsnet in Babberich
  24-410 Isolatieprogramma Zevenaar
  24-411 Spreidingswet opvang en huisvesting vluchtelingen
  24-412 Nieuws vanuit de Groene Metropoolregio (2)
  24-413 Gedwongen verkoop van Joodse landbouwgronden, Joods onroerend goed, rechtsherstel en gemeentelijke belastingen
  24-414 Uitbreiding opvanglocatie ontheemden Oekraine Mietvelder in Angerlo
  24-415 Uitkomst van de verkenning tot aansluiten Schone Lucht Akkoord
  01:32:07 - 01:32:56 - Lucien van Riswijk
 17. 11

  Ingekomen stukken raad

  Titel
  1. 240219 Brief 19-02-2024 ontwikkelingen binnen organisatie Pactum
  10. 240313 Brief Energie de Liemers inzake ontwikkeling duurzame energie
  11. 240313 Zienswijze Eelerwoude BV tegen ontwerp bestemmingsplan Gelders Eiland
  12. 240311 Inwonersbrief rechter legt college van B&W dwangsom op
  13. 240319 VNG Ledenbrief 24-007 Update VNG-inzet kabinetsformatie
  14. 240320 VNG Ledenbrief 24-008 Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
  15. 240321 Agenda-programma-stukken ALV en Dag van de Gelderse Gemeenten 8 april 2024 - raden Gelderse gemeenten
  16. 240321 Brief Stichting Houtrook Vrij informatie schadelijkheid houtstook en noodzaak tot uitfaseren
  2. 240221 Brieven (3x) RvS toezending stukken beroepsprocedure Dorpstraat 71-85 Angerlo-en voorlopige voorziening en ontbreken pagina 2
  3. 240226 Agendabundel RDL vergadering 8 februari 2024
  4. 240227 Inwonerbrief aan college inzake artikel Zevenaar Post over afwijzing Liemerse gemeenten bouw munitiebunker in 't Broek
  5. 240229 Zienswijze Tennet bestemmingsplan Recreatieoord Panoven
  6. 240229 Rapport Nationale ombudsman_Hoe eerder hoe beter_28 februari 2024
  7. 240301 Brief Ministerie VWS 240208 aan college - Informatie over artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging
  8. 240311 Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024 BVO DRAN
  9. 240313 en 240320 Moties gemeente Kerkrade en gemeente Berg en Dal gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen
  01:32:12 - 01:32:56 - Lucien van Riswijk
 18. 12

  01:32:23 - 01:32:56 - Lucien van Riswijk