Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een voorstel om een raadsbesluit waarover gestemd moet worden te wijzigen. De tekst van de wijziging moet letterlijk overgenomen kunnen worden in het raadsbesluit.

Besluitenlijst van de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester & wethouders.

Een convenant is een afspraak tussen de gemeente en één of meer andere organisaties. Samen voeren zij bepaalde acties uit die helpen om het gemeentebeleid te realiseren.

Post en mailberichten die bij de griffie binnenkomen, geadresseerd aan de gemeenteraad van Zevenaar.

Hier vindt u informatie over hoe gemeente Zevenaar klachten heeft afgehandeld. Een klacht geeft aan dat een inwoner niet tevreden is over hoe een ambtenaar zich heeft gedragen. Gemeente Zevenaar behandelt deze klachten en maakt er ook elk jaar een verslag van.

Een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarin de raad opgeroepen wordt om een oordeel, een wens, een verzoek of een opdracht (meestal aan het college) uit te spreken.

Brieven van het college van burgemeester & wethouders aan de gemeenteraad over lopende zaken. Raadsleden kunnen deze brieven voor kennisgeving aannemen of agenderen voor bespreking in een commissie.

Raadsleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college over allerlei actuele onderwerpen die nog niet geagendeerd zijn voor een vergadering. Het doel hiervan is om snel geïnformeerd te worden.

Overzicht van toezeggingen die door burgermeester of wethouders zijn gedaan tijdens raads- of commissievergaderingen.

In dit overzicht staan de Woo-verzoeken, Woo-besluiten en bijbehorende documenten. Woo is een afkorting van Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie openbaar te maken voor iedereen.