Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
22. 240718 Brief Raad van State kennisgeving van benoeming Stichting advisering bestuursrechtspraak voor onderzoek bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar Ingekomen stukken raad Gisteren
Vitale en multifunctionele speelplaatsen voor jong en oud! Moties Gisteren
Motie Zevenaar toegankelijk en begaanbaar: Inzichtelijk maken van plekken waar objecten en obstakels de doorgang versperren en aangeven welke acties hierop ondernomen kunnen worden. PH heeft geen probleem met oproep om zaken inzichtelijk te maken, maar indien kosten hoger uitvallen dan binnen budget begroot zal wethouder dit aan raad melden. Toezeggingen Gisteren
21. 240718 Brief Raad van State betreffende stukken ter informatie inzake bestemmingsplan Waaijakkers II te Aerdt Ingekomen stukken raad Gisteren
20. 240716 VNG Ledenbrief 24-030 Wet betaalbare huur Ingekomen stukken raad Gisteren
Het koopstromenonderzoek 2023 wordt meegenomen in de monitoring binnen de pilot mbt het tweede uur parkeren. Toezeggingen Gisteren
Portefeuillehouder zegt toe de raad voor de komende raadsvergadering een terugmelding te doen over de oorzaak van de hoogte van het aantal naheffingsaanslagen en het aantal gehonoreerde bezwaarschriften daartegen. Toezeggingen Gisteren
Continuering en verbeteren toiletvoorziening aan de Breuly: college gaat hiermee aan de slag en kijkt of er een betere toiletvoorziening kan komen Toezeggingen Eergisteren
College gaat aan de slag met de verbetering van de communicatie over groenonderhoud en geeft een terugkoppeling hierover aan de raad in Q4 Toezeggingen Eergisteren
Openbare besluitenlijst collegevergadering 9 juli 2024 Besluitenlijsten B&W Eergisteren

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen