Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. Om de 4 jaar kiezen de inwoners van de gemeente Zevenaar een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad van Zevenaar telt 27 raadsleden uit 10 fracties (partijen in de raad). De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris.

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. Het presidium doet aanbevelingen over de werkwijze en organisatie van de raad en de raadscommissies.

De commissie bereidt de vergaderingen van de raad voor en voert overleg met het college. Deze raadscommissie bespreekt sociale en maatschappelijke onderwerpen.

De commissie bereidt de vergaderingen van de raad voor en voert overleg met het college. Deze raadscommissie bespreekt o.a. ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit en duurzaamheid.

De commissie bereidt de vergaderingen van de raad voor en voert overleg met het college. Deze raadscommissie bespreekt o.a. veiligheid en financiƫle onderwerpen.

De Auditcommissie ondersteunt de raad in zijn financiƫle taken en verantwoordelijkheden.

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, de commissies en individuele raads- en commissieleden. Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad.

De Rekenkamer controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende taak. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Zevenaar. Dat wil zeggen: doet de gemeente de juiste dingen? Bereikt de gemeente wat ze wil bereiken? Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld en doet ze dat volgens de regels?