Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving 2022-2026

dinsdag 14 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.H. Winters
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:07 - 00:00:08 - Micha van Aken
  00:28:18 - 00:31:18 - Hans Winters
 2. 2

  De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 9 april jl. vast te stellen als ook het concept-gespreksverslag harmonisatie subsidiebeleid van 9 april jl.

  00:29:14 - 00:31:18 - Hans Winters
  00:31:18 - 00:32:21 - Anita van Loon
  00:32:23 - 00:32:26 - Hans Winters
  00:32:27 - 00:32:44 - Lotte van der Velden
  00:32:51 - 00:33:37 - Hans Winters
 3. 3

  In de raadsvergadering van november 2022 heeft de raad de wens uitgesproken om tijdens de commissie Samenleving met elkaar in gesprek te gaan over wat we als gemeente kunnen doen rondom suïcidepreventie. Aanvullend kwam de vraag aan het college om een startnotitie op te laten stellen die de raad informatie geeft om met elkaar in gesprek te gaan. In deze startnotitie informeert het college de raad over een aantal richtingen die we als gemeente op kunnen gaan in de suïcidepreventie. Na deze informatie volgen een aantal bespreekpunten die de raad richting kunnen geven in het gesprek.
  Over de genoemde thema's in het raadsvoorstel wil het college de volgende vragen met de raad bespreken:
  • Wat vindt u van het idee om een netwerkaanpak op te starten?
  • Wat vindt u van het idee om lotgenotengroepen op te starten?
  • Heeft u nog andere ideeën die we in de gemeente in zouden kunnen zetten rondom suïcidepreventie?
  • Welk bedrag wilt u beschikbaar stellen om suïcidepreventie mogelijk te maken?


  Portefeuillehouder: Stef Bijl

  00:33:29 - 00:33:37 - Hans Winters
  00:33:39 - 00:37:57 - Hans Lombarts
  00:37:57 - 00:38:04 - Hans Winters
  00:38:04 - 00:43:53 - Anita van Loon
  00:43:54 - 00:44:03 - Hans Winters
  00:44:03 - 00:46:01 - Pascal de Winkel
  00:46:03 - 00:46:06 - Hans Winters
  00:46:07 - 00:47:57 - Britte van Die
  00:48:01 - 00:48:14 - Hans Winters
  00:48:14 - 00:50:27 - Stef Bijl
  00:50:27 - 00:50:28 - Hans Winters
  00:50:28 - 00:50:50 - Anita van Loon
  00:50:50 - 00:53:08 - Stef Bijl
  00:53:09 - 00:53:13 - Hans Winters
  00:53:14 - 00:54:09 - Bart Kagei
  00:54:12 - 00:54:15 - Hans Winters
  00:54:15 - 00:58:13 - Toon Albers
  00:58:16 - 00:58:22 - Hans Winters
  01:03:57 - 01:04:02 - Hans Winters
  01:04:02 - 01:04:38 - Anita van Loon
  01:04:40 - 01:04:42 - Hans Winters
  01:05:10 - 01:05:33 - Hans Winters
  01:05:33 - 01:06:25 - Anita van Loon
  01:06:25 - 01:06:27 - Anita van Loon
  01:06:27 - 01:06:28 - Hans Winters
  01:06:28 - 01:07:05 - Toon Albers
  01:07:05 - 01:07:09 - Hans Winters
  01:07:09 - 01:08:01 - Stef Bijl
  01:08:04 - 01:08:09 - Hans Winters
  01:08:09 - 01:09:30 - Jojanneke de Nooij
  01:09:36 - 01:10:34 - Hans Winters
  01:10:35 - 01:10:51 - Maaike Jansen
  01:10:52 - 01:10:59 - Hans Winters
  01:10:59 - 01:13:02 - Joost du Croix
  01:13:02 - 01:13:13 - Hans Winters
  01:13:13 - 01:14:46 - Stef Bijl
  01:14:46 - 01:14:47 - Hans Winters
  01:14:47 - 01:15:33 - Toon Albers
  01:15:36 - 01:15:38 - Hans Winters
  01:15:39 - 01:16:18 - Jojanneke de Nooij
  01:16:25 - 01:16:26 - Stef Bijl
  01:16:26 - 01:16:29 - Hans Winters
  01:16:29 - 01:16:41 - Stef Bijl
  01:16:41 - 01:16:42 - Hans Lombarts
  01:16:42 - 01:16:45 - Hans Winters
  01:16:49 - 01:16:53 - Hans Winters
  01:16:53 - 01:17:01 - Hans Lombarts
  01:17:01 - 01:17:09 - Stef Bijl
  01:17:09 - 01:17:14 - Hans Winters
  01:17:14 - 01:17:40 - Stef Bijl
  01:17:40 - 01:17:51 - Hans Winters
  01:17:52 - 01:19:03 - Pascal de Winkel
  01:19:06 - 01:19:07 - Hans Winters
  01:19:07 - 01:20:27 - Toon Albers
  01:20:33 - 01:21:26 - Hans Winters
  01:21:26 - 01:22:30 - Toon Albers
  01:22:34 - 01:22:39 - Hans Winters
  01:22:39 - 01:25:04 - Britte van Die
  01:25:06 - 01:25:08 - Hans Winters
  01:25:09 - 01:27:23 - Maaike Jansen
  01:27:25 - 01:27:29 - Hans Winters
  01:27:31 - 01:29:08 - Amber van der Vlies
  01:29:09 - 01:29:17 - Hans Winters
  01:29:17 - 01:32:13 - Danny van Voorst
  01:32:15 - 01:32:18 - Hans Winters
  01:32:18 - 01:33:45 - Anita van Loon
  01:33:45 - 01:33:47 - Hans Winters
  01:33:47 - 01:34:48 - Maaike Jansen
  01:34:50 - 01:34:58 - Hans Winters
  01:34:58 - 01:35:51 - Anita van Loon
  01:35:53 - 01:35:55 - Hans Winters
  01:35:55 - 01:37:54 - Hans Lombarts
  01:37:56 - 01:38:00 - Hans Winters
  01:38:00 - 01:38:47 - Amber van der Vlies
  01:38:47 - 01:39:08 - Hans Winters
  01:39:08 - 01:41:13 - Micha van Aken
  01:41:14 - 01:41:15 - Hans Winters
  01:41:15 - 01:44:00 - Jojanneke de Nooij
  01:44:02 - 01:45:10 - Hans Winters
 4. 4

  De raad wordt voorgesteld: 
  1. De eerste voortgangsrapportage 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
  2. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024.


  Portefeuillehouder: Arthur Boone

  00:35:26 - 00:37:57 - Hans Lombarts
  00:37:57 - 00:38:04 - Hans Winters
  00:38:04 - 00:43:53 - Anita van Loon
  00:43:54 - 00:44:03 - Hans Winters
  00:44:03 - 00:46:01 - Pascal de Winkel
  00:46:03 - 00:46:06 - Hans Winters
  00:46:07 - 00:47:57 - Britte van Die
  00:48:01 - 00:48:14 - Hans Winters
  00:48:14 - 00:50:27 - Stef Bijl
  00:50:27 - 00:50:28 - Hans Winters
  00:50:28 - 00:50:50 - Anita van Loon
  00:50:50 - 00:53:08 - Stef Bijl
  00:53:09 - 00:53:13 - Hans Winters
  00:53:14 - 00:54:09 - Bart Kagei
  00:54:12 - 00:54:15 - Hans Winters
  00:54:15 - 00:58:13 - Toon Albers
  00:58:16 - 00:58:22 - Hans Winters
  01:03:57 - 01:04:02 - Hans Winters
  01:04:02 - 01:04:38 - Anita van Loon
  01:04:40 - 01:04:42 - Hans Winters
  01:05:10 - 01:05:33 - Hans Winters
  01:05:33 - 01:06:25 - Anita van Loon
  01:06:25 - 01:06:27 - Anita van Loon
  01:06:27 - 01:06:28 - Hans Winters
  01:06:28 - 01:07:05 - Toon Albers
  01:07:05 - 01:07:09 - Hans Winters
  01:07:09 - 01:08:01 - Stef Bijl
  01:08:04 - 01:08:09 - Hans Winters
  01:08:09 - 01:09:30 - Jojanneke de Nooij
  01:09:36 - 01:10:34 - Hans Winters
 5. 5

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Akkoord te gaan met opdrachtverstrekking aan welzijnsorganisatie Caleidoz voor de uitvoering van mantelzorgwaardering voor de jaren 2024, 2025 en 2026
  2. Akkoord te gaan met informeren over jaarlijkse evaluatie middels een jaarlijkse raadsinformatiebrief in het eerste kwartaal van het opvolgende jaar.


  Portefeuillehouder: Stef Bijl

  01:44:49 - 01:45:10 - Hans Winters
  01:45:11 - 01:46:20 - Hans Lombarts
  01:46:22 - 01:46:25 - Hans Winters
  01:46:26 - 01:46:57 - Danny van Voorst
  01:46:58 - 01:47:02 - Hans Winters
  01:47:03 - 01:49:24 - Joost du Croix
  01:49:26 - 01:49:30 - Hans Winters
  01:49:31 - 01:50:37 - Amber van der Vlies
  01:50:41 - 01:50:42 - Hans Winters
  01:50:42 - 01:51:09 - Britte van Die
  01:51:14 - 01:51:23 - Hans Winters
  01:51:24 - 01:54:58 - Toon Albers
  01:55:00 - 01:55:06 - Hans Winters
  01:55:06 - 01:55:40 - Danny van Voorst
  01:55:41 - 01:55:42 - Hans Winters
  01:55:43 - 01:56:15 - Toon Albers
  01:56:16 - 01:56:18 - Hans Winters
  01:56:18 - 01:57:05 - Anita van Loon
  01:57:06 - 01:57:13 - Hans Winters
  01:57:13 - 01:57:16 - Danny van Voorst
  01:57:16 - 01:57:20 - Hans Winters
  01:57:20 - 01:58:04 - Toon Albers
  01:58:09 - 01:58:19 - Hans Winters
  01:58:19 - 01:58:22 - Anita van Loon
  01:58:22 - 01:58:35 - Toon Albers
  01:58:35 - 01:58:48 - Hans Winters
  01:58:49 - 01:58:50 - Hans Winters
  01:58:50 - 01:59:38 - Jojanneke de Nooij
  01:59:44 - 01:59:46 - Hans Winters
  01:59:46 - 01:59:51 - Ben van Bindsbergen
  01:59:51 - 01:59:57 - Hans Winters
  01:59:57 - 02:00:28 - Ben van Bindsbergen
  02:00:29 - 02:00:31 - Hans Winters
  02:00:31 - 02:01:02 - Jojanneke de Nooij
  02:01:06 - 02:01:07 - Hans Winters
  02:01:08 - 02:01:37 - Amber van der Vlies
  02:01:40 - 02:02:56 - Hans Winters
 6. 6

 7. 7

  De raad wordt voorgesteld als zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 van
  de BVO DRAN in te dienen een compliment over de financiële status van en vooruitzichten in het doelgroepenvervoer.


  Portefeuillehouder: Stef Bijl

  02:02:11 - 02:02:56 - Hans Winters
  02:02:56 - 02:04:07 - Pascal de Winkel
  02:04:11 - 02:04:19 - Hans Winters
  02:04:19 - 02:05:07 - Toon Albers
  02:05:11 - 02:05:38 - Hans Winters
 8. 8

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;
  2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
  a. de gewijzigde begroting 2024
  b. het programmaplan 2025
  c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.


  Portefeuillehouder: Arthur Boone

  01:10:22 - 01:10:34 - Hans Winters
  01:10:35 - 01:10:51 - Maaike Jansen
  01:10:52 - 01:10:59 - Hans Winters
  01:10:59 - 01:13:02 - Joost du Croix
  01:13:02 - 01:13:13 - Hans Winters
  01:13:13 - 01:14:46 - Stef Bijl
  01:14:46 - 01:14:47 - Hans Winters
  01:14:47 - 01:15:33 - Toon Albers
  01:15:36 - 01:15:38 - Hans Winters
  01:15:39 - 01:16:18 - Jojanneke de Nooij
  01:16:25 - 01:16:26 - Stef Bijl
  01:16:26 - 01:16:29 - Hans Winters
  01:16:29 - 01:16:41 - Stef Bijl
  01:16:41 - 01:16:42 - Hans Lombarts
  01:16:42 - 01:16:45 - Hans Winters
  01:16:49 - 01:16:53 - Hans Winters
  01:16:53 - 01:17:01 - Hans Lombarts
  01:17:01 - 01:17:09 - Stef Bijl
  01:17:09 - 01:17:14 - Hans Winters
  01:17:14 - 01:17:40 - Stef Bijl
  01:17:40 - 01:17:51 - Hans Winters
  01:17:52 - 01:19:03 - Pascal de Winkel
  01:19:06 - 01:19:07 - Hans Winters
  01:19:07 - 01:20:27 - Toon Albers
  01:20:33 - 01:21:26 - Hans Winters
  01:21:26 - 01:22:30 - Toon Albers
  01:22:34 - 01:22:39 - Hans Winters
  01:22:39 - 01:25:04 - Britte van Die
  01:25:06 - 01:25:08 - Hans Winters
  01:25:09 - 01:27:23 - Maaike Jansen
  01:27:25 - 01:27:29 - Hans Winters
  01:27:31 - 01:29:08 - Amber van der Vlies
  01:29:09 - 01:29:17 - Hans Winters
  01:29:17 - 01:32:13 - Danny van Voorst
  01:32:15 - 01:32:18 - Hans Winters
  01:32:18 - 01:33:45 - Anita van Loon
  01:33:45 - 01:33:47 - Hans Winters
  01:33:47 - 01:34:48 - Maaike Jansen
  01:34:50 - 01:34:58 - Hans Winters
  01:34:58 - 01:35:51 - Anita van Loon
  01:35:53 - 01:35:55 - Hans Winters
  01:35:55 - 01:37:54 - Hans Lombarts
  01:37:56 - 01:38:00 - Hans Winters
  01:38:00 - 01:38:47 - Amber van der Vlies
  01:38:47 - 01:39:08 - Hans Winters
  01:39:08 - 01:41:13 - Micha van Aken
  01:41:14 - 01:41:15 - Hans Winters
  01:41:15 - 01:44:00 - Jojanneke de Nooij
  01:44:02 - 01:45:10 - Hans Winters
  01:45:11 - 01:46:20 - Hans Lombarts
  01:46:22 - 01:46:25 - Hans Winters
  01:46:26 - 01:46:57 - Danny van Voorst
  01:46:58 - 01:47:02 - Hans Winters
  01:47:03 - 01:49:24 - Joost du Croix
  01:49:26 - 01:49:30 - Hans Winters
  01:49:31 - 01:50:37 - Amber van der Vlies
  01:50:41 - 01:50:42 - Hans Winters
  01:50:42 - 01:51:09 - Britte van Die
  01:51:14 - 01:51:23 - Hans Winters
  01:51:24 - 01:54:58 - Toon Albers
  01:55:00 - 01:55:06 - Hans Winters
  01:55:06 - 01:55:40 - Danny van Voorst
  01:55:41 - 01:55:42 - Hans Winters
  01:55:43 - 01:56:15 - Toon Albers
  01:56:16 - 01:56:18 - Hans Winters
  01:56:18 - 01:57:05 - Anita van Loon
  01:57:06 - 01:57:13 - Hans Winters
  01:57:13 - 01:57:16 - Danny van Voorst
  01:57:16 - 01:57:20 - Hans Winters
  01:57:20 - 01:58:04 - Toon Albers
  01:58:09 - 01:58:19 - Hans Winters
  01:58:19 - 01:58:22 - Anita van Loon
  01:58:22 - 01:58:35 - Toon Albers
  01:58:35 - 01:58:48 - Hans Winters
  01:58:49 - 01:58:50 - Hans Winters
  01:58:50 - 01:59:38 - Jojanneke de Nooij
  01:59:44 - 01:59:46 - Hans Winters
  01:59:46 - 01:59:51 - Ben van Bindsbergen
  01:59:51 - 01:59:57 - Hans Winters
  01:59:57 - 02:00:28 - Ben van Bindsbergen
  02:00:29 - 02:00:31 - Hans Winters
  02:00:31 - 02:01:02 - Jojanneke de Nooij
  02:01:06 - 02:01:07 - Hans Winters
  02:01:08 - 02:01:37 - Amber van der Vlies
  02:01:40 - 02:02:56 - Hans Winters
  02:02:56 - 02:04:07 - Pascal de Winkel
 9. 9

  Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

  02:05:32 - 02:05:38 - Hans Winters
  02:05:39 - 02:09:37 - Toon Albers
  02:09:37 - 02:09:42 - Hans Winters
  02:09:42 - 02:10:08 - Toon Albers
  02:10:09 - 02:10:10 - Hans Winters
  02:10:10 - 02:11:05 - Toon Albers
  02:11:08 - 02:11:40 - Hans Winters
 10. 10

  De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen.


  NB.: gebruik hiervoor het format agenderingsvoorstel raadscommissies.

  02:11:12 - 02:11:40 - Hans Winters
 11. 11

  Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

  02:11:23 - 02:11:40 - Hans Winters
 12. 12

  De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

  02:11:34 - 02:11:40 - Hans Winters
  02:11:40 - 02:11:59 - Britte van Die
  02:12:00 - 02:12:30 - Hans Winters
 13. 13

  02:12:19 - 02:12:30 - Hans Winters